Організація харчування

 • НОВІ НОРМИ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  Наказ про порядок нарахування батьківської

  До уваги батьків!!!

   Для того, щоб оформити пільгу на безкоштовне харчування дітей в ЗДО, необхідно подати у бухгалтерію закладу такі документи:

  *Для дітей, батьки яких учасники АТО,дітям, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів:

  – копію Посвідчення учасника АТО або Довідку про участь в АТО, в якій вказуються терміни перебування в АТО та номер наказу (в разі відсутності в довідці номера наказу та термінів перебування додатково надається витяг наказу по в/ч);

  – копію свідоцтва про народження дитини.

  *Для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях:

  – копію розпорядження міського голови про призначення опікунів;

  – копію свідоцтва про народження дитини.

  ля дітей з особливими потребами ( з інвалідністю):

  – копію посвідчення дитини –інваліда або копію медичного висновку МСЕК;

  – копію свідоцтва про народження дитини.

  *Для дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у комунальних закладах дошкільної освіти:

  – довідку із управління соціального захисту про отримання сімє’ю допомоги;

  – копію свідоцтва про народження дитини.

  *Для дітей , у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних  закладах дошкільної освіти

  – довідку про доходи усіх членів сім”ї за попередній квартал;

  – копію свідоцтва про народження дитини.

  Для того, щоб оформити пільгу на оплату харчування дітей  в розмірі 50% від його вартості, необхідно подати у бухгалтерію  ЗДО такі документи:

  * Для дітей, що виховуються в сім’ях, у складі яких троє і більше дітей. Нарівні з рідними дітьми враховувати падчерок та пасинків, які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування:

  – копія посвідчення багатодітної сім’ї;

  – копію свідоцтва про народження всіх дітей (якщо дитина, яка виховується в багатодітній сім’ї досягла 18 років, але навчається у вищому або професійно-технічному закладі на денній формі, додатково подається довідка, що підтверджує її навчання.)

  Директор ЗДО №4 Карашевич Наталія

  Впровадження системи управління безпечнісю харчових продуктів (НАССР)

  ЩО ТАКЕ СИСТЕМА НАССР

  Міжнародна системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (англ. HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points) — система, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Іншими словами — це аналіз ризиків і контролю критичних точок.

  Система НАССР:

  1. Стосується лише безпечності харчових продуктів і не стосується їх якості.
  2. Запобіжний інструмент контролю за небезпечними факторами.
  3. Не гарантує безпечності харчових продуктів, а лише зменшує ризик виникнення випадків щодо загрози їх безпечності.
  4. Не автономна програма. Її основа — це система заходів контролю, що складається з програм-передумов, які потрібно запровадити й належно підтримувати.

  Контроль за реалізацією вимог чинного законодавства щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, покладено на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, затвердило Мінагрополітики наказом від 01.10.2012 № 590 (далі— Вимоги).

  Про програми-передумови НАССР

  Для ефективного функціонування системи безпечності харчових продуктів та контролю за небезпечними факторами заклади освіти перед застосуванням системи НАССР мають розробити, задокументувати й впровадитипрограми-передумови. Сфера застосування програм-передумов охоплює усі потенційні загрози безпечності. Програма-передумова— основні умови безпечності харчових продуктів та діяльність, необхідні для підтримання гігієни навколишнього середовища у всьому харчовому ланцюгу і придатні для виробництва та постачання безпечних кінцевих продуктів і безпечних харчових продуктів для споживання людиною, а також поводження з ними.

  Мета програми-передумови— зменшення ризику перехресного забруднення шляхом належного планування та організації потоків руху неперероблених, частково перероблених та перероблених харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів і матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, персоналу так, щоб вони не несли загрозу безпечності продуктів. Заклади освіти мають запровадити програми-передумови з урахуванням асортименту харчових продуктів, технологічних процесів і специфіки роботи харчоблоків.

  ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УЖЕ СТАЛО ЗВИЧНИМ ВИКОНУВАТИ НОРМИ ДОКУМЕНТІВ:

  • Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН, МОЗ від 17.04.2006 №298/227 (далі— Інструкція);
  • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2016 №234 (далі— Санітарний регламент);
  • Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ, МОН від 01.06.2005 №242/329 (далі— Порядок).

  Дотримання вимог цих документів— основа для виконання програми-передумови.

  Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в  закладі. Режим харчування дітей в ЗДО №4 відповідає режиму роботи закладу та вікових груп і затверджений директором . Графік видачі їжі затверджується директором  закладу.

  Основні принципи НАССР

  Розподіл їжі за калорійністю протягом дня повинен бути таким:

  — сніданок — 25 %;

  — обід — 35 %;

  — підвечірок і вечеря — по 20 %.

  Тривалість сніданку, підвечірку і вечері — по 20 хв, обіду — 25 — 30 хв. Об’єм їжі повинен відповідати віку дитини.

  Увага! Раціональне харчування у ЗДО передбачає обов’язкове складання меню.

  В ЗДО №4 ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснюється згідно з двотижневим меню; щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування.Примірне двотижневе меню складається на зимово-весняний і літньо-осінній періоди року або на кожен сезон року окремо, погоджується з Держпродспожив службою і затверджується керівником  закладу ,розробленому в суворій відповідності з технологічними вимогами.Примірне двотижневе меню складається з урахуванням забезпечення сезонними продуктами: свіжими (консервованими, квашеними) овочами, ягодами, фруктами (сухофруктами), соками, варенням тощо.

  Зазначимо: видача готових страв дозволяється тільки після зняття проби медпрацівником (лікар, медсестра, дієтсестра) або за його відсутності іншою особою, відповідальною за організацію харчування (вихователь, методист тощо), призначеною наказом керівника закладу (кухар не може бути відповідальним за зняття проб).

  Медпрацівник або особа, відповідальна за організацію харчування дітей, знімає пробу безпосередньо з казана за 30 хвилин до видачі їжі для груп після рівномірного перемішування страви в об’ємі не більше однієї порції відповідно до переліку страв, які наведено у меню-розкладці, і при тій температурі, при якій вживається страва.

  При цьому визначають фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах.

  Кожну частину страви оцінюють за такими критеріями: готовність, форма нарізки, відповідність рецептурі (наявність складових частин страви, у тому числі моркви, цибулі тощо, в котлетах — хліба), наявність сторонніх домішок (погано перебрана крупа, погано почищені овочі тощо).

  Увага! Зняттю проби не підлягають продукти промислового виробництва — сосиски, тверді сири, кондитерські вироби (цукерки, вафлі, печиво тощо), хліб, масло вершкове, фрукти, ягоди тощо.Результати зняття проби вносяться до Журналу бракеражу готової продукції особою, яка знімала пробу, під особистий підпис.

  В  ЗДО здійснюється щоденний контроль за організацією харчуванням дітей медсестрою і директором.

  Кожного дня, старшою медичною сестрою закладу ведеться огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, який фіксується в журналі здоров’я працівників харчоблоку. Систематично контролюється проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства.

  Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування .

  Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежить від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мають достатню вентиляцію, суха та з природнім освітленням. Стан овочів при зберіганні контролюється 1-2 рази на тиждень.

  [/mp_text]

  [/mp_span_inner]

  [/mp_row_inner]

JBB_7744

[/mp_span]

[/mp_row]

Кухарі закладу відповідають за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: кулінарна обробка продуктів повинна максимально зберігати харчову цінність, сприяти засвоєнню їжі, надавати їй приємного зовнішнього вигляду, смаку і запаху. Мікробне забруднення продуктів, що виникає при їх первинній обробці, ліквідується наступною термічною обробкою.

Директор ,  сестра медична старша , вихователі груп  закладу проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у сім’ї. Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. Питання раціонального харчування дітей включається у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядається на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлюється в інформаційних куточках та на web-сайті ДНЗ.

Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня розміщується меню.

У своїй роботі ми керуємося такими принципами:

Харчування 2

В закладі відпрацьовано:

·Режим та графік харчування вихованців.

· Визначено постачальників харчування та продовольчої сировини.

·Керівником розроблено Інструкцію прийому продуктів харчування та видачі їх на кухню.

· Щоденно складається меню – розклад з веденням обліку дітей, які отримують безоплатне або пільгове(50 %) харчування.

· Щоденно ведеться контроль за харчуванням.

·Щоденне інформування батьків про раціон страв в закладі на стенді «Меню».